Voorbeelden

Hulp kan nodig zijn thuis (particulier) en/of op de werkvloer (zakelijk). Klik op de kopjes hieronder voor een voorbeeld in de twee situaties.

Mevrouw S. heeft moeite met het opruimen van alles wat zich in haar huis bevindt. Haar huis is een opstapeling van alles wat ze verzameld heeft en ze kan niets meer vinden. Veel gebruikt ze niet meer. Ze heeft een vriendin gevraagd om haar te helpen met opruimen maar ze verzanden samen in het vertellen van verhalen over de verschillende spullen. Ik vraag haar waar ze het meeste last van heeft en ...
De heer P. komt om in het werk. Hij heeft een bureau waar de paperassen zich opstapelen. Hij is vaak pas laat thuis. Zijn collega’s klagen dat ze nooit iets bij hem kunnen vinden. Hij is veel tijd kwijt aan het zoeken naar documenten op zijn bureau en ook in zijn computer. Hij heeft zelf al wat bakjes gekocht waar hij papieren dossiers in neerlegt en lijstjes om te doen. Op de computer heeft hij...