Particulier

Mevrouw S. heeft moeite met het opruimen van alles wat zich in haar huis bevindt. Haar huis is een opstapeling van alles wat ze verzameld heeft en ze kan niets meer vinden. Veel gebruikt ze niet meer. Ze heeft een vriendin gevraagd om haar te helpen met opruimen maar ze verzanden samen in het vertellen van verhalen over de verschillende spullen. Ik vraag haar waar ze het meeste last van heeft en daar beginnen we mee. Het is de woonkamer. Overal ligt wat. Door mijn ervaringen als moeder in druk gezin met 4 kinderen in de verschillende leeftijden heb ik snel een overzicht van de diversiteit aan spullen en kan dit praktisch ordenen. Ik help mevrouw S. met het nemen van beslissingen omtrent het wel of niet houden van spullen en help haar met het ordenen van haar eigendommen. Zo komt er langzamerhand overzicht in de kamer. Mevrouw S. beslist zelf wat er weg mag en dat blijkt best veel te zijn. Na het geven van nieuwe logische vaste plekjes ontstaat er structuur en ruimte in de kamer!